RealizacjeDN800 – Franowo, Poznań

Realizacja przebudowy magistralnej sieci cieplnej DN 800/1000 w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo” w Poznaniu” – inwestycja realizowana na Euro 2012.

W/w inwestycja podzielona była na dwa etapy. W etapie pierwszym zadanie polegało na wykonaniu tymczasowej sieci cieplnej DN 300 w technologii tradycyjnej posadowionej na słupach stalowych wysokości około 5 m w celu umożliwienia budowy linii tramwajowej, oraz demontażu starej sieci magistralnej DN 800.

Drugim etapem inwestycji było wykonanie docelowej sieci magistralnej DN 800/1000 w technologii SPIRO. Sieć posadowiona została na systemowych płozach oraz tunelu, w którym przebiegać będzie linia tramwajowa. W ramach zadania do wykonania było również przełożenie sieci cieplnej preizolowanej DN 80/160 zasilających obiekty Centrum Handlowego IKEA w Poznaniu.

W związku z tym, iż wszelkie prace prowadzone były na czynnym ciepłociągu magistralnym zasilającym miasto Poznań, właściciel sieci Dalkia Poznań postawiła bardzo trudne warunki kontraktu. Jednym z nich było przełączenie sieci tymczasowej, a następnie sieci docelowej w czasie 24 godzin na każdą przepinkę, co wiązało się z zaangażowaniem dużej ilości osób oraz nakładu sprzętu.

Zdjęcia z realizacji

Zaufali nam

DalkiaPolitechnika PoznańskaEDFWarbudSkanska