RealizacjeDN500 – Rondo Kaponiera

Przebudowa magistralnej sieci cieplnej DN 500/710 mm w ramach zadnia „ Przebudowy węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera” w Poznaniu – realizowana w latach 2012 – 2013r.

W ramach w/w inwestycji wykonano między innymi:

  • Sieć cieplna podziemna z rur preizolowanych DN 500/710 mm o długości 600 mb
  • Sieć cieplna nadziemna z rur preizolowanych DN 500/710 mm typu SPIRO o długości 250 mb
  • Wykonanie przepustów w rurach stalowych DN 1000 mm o długości 316 mb
  • Wykonanie technologii 3 komór ciepłowniczych składających się z przepustnic DN 500 mm

Wszystkie pracy wykonane były wzdłuż torów kolejowych PKP przy stałym natężeniu ruchu pociągów. Realizacja powyższej inwestycji wymagała dużego doświadczenia oraz sprawności ekip wykonawczych z uwagi iż jest to główna magistrala ciepłownicza miasta Poznań.
Wartość kontraktu: kilka milionów zł.

Zdjęcia z realizacji

Zaufali nam

DalkiaPolitechnika PoznańskaEDFWarbudSkanska