Budowa sieci cieplnych

Firma MAX-REM wykonuje budowy sieci cieplnych celem podłączania nowych odbiorców a także modernizuje istniejące sieci cieplne w technice rur preizolowanych. Specjalizuje się w robotach związanych z przełożeniem istniejących sieci cieplnych, co często wiąże się z koniecznością wykonania części prac w bardzo krótkim terminie.

Firma wykonuje również podłączenia nowych odbiorców ciepła metodą wcinki na gorąco, co całkowicie eliminuje potrzebę wyłączania sieci przesyłowych, a co za tym idzie dostawy ciepła.

Firma wyspecjalizowana jest w budowie sieci cieplnych bez konieczności rozkopywania części ulicznej (metody bezwykopowe) posługując się metodą przecisku lub przewiertu. Posiada też bogate doświadczenie w budowie sieci cieplnych napowietrznych w oparciu o rury stalowe izolowane wełną i płaszczem blachy stalowej jak i technologii preizolowanej napowietrznej.

Domeną firmy w ostatnich latach są budowy, modernizacje i przełożenia sieci magistralnych dużych miast. Oprócz
przetargów publicznych na bezpośrednie wykonawstwo sieci preizolowanych, MAX-REM współpracuje z firmami Inżynieryjnymi budującymi drogi, autostrady, obiekty kubaturowe jako podwykonawca robót branżowych.

Wszystkie prace wykonywane są we wszystkich technologiach rur preizolowanych dostępnych na polskim rynku, a w przypadku konieczności metodą tradycyjną. Firma posiada też wykwalifikowanych pracowników – spawaczy posiadających niezbędne uprawnienia zawodowe, przeszkolone brygady do robót mufowych w zakresie muf termokulczliwych, elektrooporowych i spawania płaszcza rury ekstruderem.

Zaufali nam

DalkiaPolitechnika PoznańskaEDFWarbudSkanska